Realizace

Zateplení obvodového pláště polystyren Grey Wall 14 cm

(zateplovací systém Weber Terranova, povrchová úprava omítka silikonová – zatíraná- zrno 1,5 mm)

Klempířské práce

(oplechování atiky, parapetní plechy)

Zateplení stropů sklepa polystyren Grey Wall 8 cm

(zateplovací sytém bez povrchové úpravy)

 

Realizace přes program Nová Zelená úsporám

PŘEDINVESTIČNÍ ROZVAHA
Parametr Před realizací Po  realizaci
Energeticky vztažná plocha 219 m2 231 m2
Tepelná ztráta objektu 19,1 kW 8,6 kW
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 1,11 W/(m2.k) 0,43 W(m2.5)
Měrná celková dodaná energie do budovy 396 kWh/(m2.rok) 149 kWh/(m2.rok)
Celková roční dodaná primární energie 86,484 MWh 34,461 MWh

 

 

 

Jméno nemovitosti

RD Praha II.

Specializace: Kutná hora, Benešov, Kolín, Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Náchod, Havlíčkuv Brod, Jihlava, Světlá nad Sázavou

© 2020 FTstavby.cz | Web vytvořil: intersite.cz