Realizace:

 

Zateplení obvodového pláště polystyren GreyWall 14 cm

(zateplovací systém Extherm, povrchová úprava omítka silikonová- zatíraná-zrno 1,5 mm)

Zateplení stropů sklepa

(zateplovací systém Extherm – bez povrchové úpravy)

Klempířské práce

(oplechování atiky, parapetní plechy)

Zateplení soklu domu

(zateplovací systém Extherm, polystyren XPS, povrchová úprava mramorová omítka)

 

Realizace přes program Nová zelená úsporám 

 

PŘEDINVESTIČNÍ ROZVAHA

Parametr Před realizací Po  realizaci
Energeticky vztažná plocha 239,40 m2 242,6 m2
Tepelná ztráta objektu 16,2 kW 7,88 kW
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 0,88 W/(m2.k) 0,37 W(m2.5)
Měrná celková dodaná energie do budovy 376 kWh/(m2.rok) 174 kWh/(m2.rok)
Celková roční dodaná elektrická energie 2,002 MWh 1,93 MWh
Celková roční dodaná energie – zemní plyn 87,935 MHh 40,298 MWh
Roční provozní náklady 123.900 Kč 61 700 Kč

Jméno nemovitosti

RD Lhota u Skutče

Specializace: Kutná hora, Benešov, Kolín, Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Náchod, Havlíčkuv Brod, Jihlava, Světlá nad Sázavou

© 2020 FTstavby.cz | Web vytvořil: intersite.cz